Hållbarhet

Hållbarhet

Våra hållbarhetsmål

Ingen fattigdom

Vi jobbar med omsorg och medvetenhet i allt för att göra bra hållbara affärer och därigenom bidrar vi till skatter och möjligheter för varje enskild individ att bidra till ett samhälle som strävar efter rättvisa. Vi informerar vår personal om vilka bidrag Sverige ger för att minska fattigdom och gör dessutom all personal medveten om vilken insats de gör genom att jobba och därigenom betala skatt.

Ingen hunger

Vi jobbar dagligen för att minska matsvinnet och göra hållbara inköp.

God hälsa och välbefinnande

Vi talar ofta med personalen om hur viktigt det är att ta hand om sig själv. Varje vecka samlar vi all personal för ett kort möte där var och en får ta upp om det är något som hänt under veckan eller om det är något vi måste lägga extra fokus på. Det ska vara högt i tak och dyker det upp frågor tar vi tag i det direkt.

Hållbar energi åt alla

Vi värnar om att minimera “energispill” ingen elektronik står på i onödan, vi har placerat rörelsebelysning på platser där det fungerar och lampor släcks om inte rummet används för att minska elförbrukningen. När en gäst checkat ut gör vi en efterkontroll för att säkerställa att fönster är stängda och att inga lampor lyser. Vi anpassar uppvärmning av hus till beläggning och vi har inte onödigt varmt i våra gästrum.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Att investera i hållbara industrier och miljövänlig teknik och innovation är viktiga sätt att att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Nya idéer och teknologisk utveckling är grunden för hållbara sociala, ekonomiska och ekologiska lösningar. På detta sätt skapas nya marknader och nya jobb som bidrar till en effektiv och jämlik användning av resurser. Vi väljer våra leverantörer med omsorg.

Minskad ojämlikhet

Hos oss är alla lika och vi behandlar varandra som vi själva vill bli behandlade. Vi exkluderar ingen. 

Hållbar konsumtion och produktion

Kan vi komma till en punkt där vi har noll matsvinn, det är vårt mål. Hur ser kedjan ut från leverantörer, bönder och odlare. Finns det bra villkor mellan alla i kedjan. Vi är med och påverkar för hållbar konsumtion.

Bekämpa klimatförändringarna

Att handla närodlat och därmed undvika långa transporter tror vi är det absolut bästa sättet att bekämpa klimatförändringarna. Vi köper hellre potatis från grannbyn trots att den inte är kravmärkt än vi köper kravmärkta bananer från andra sidan jordklotet. Vilket tror du påverkar klimatet negativt mest?

Fredliga och inkluderande samhällen

Alla människor ska vara lika inför lagen och ha samma tillgång till rättvisa. Alla ska ha möjlighet att kunna påverka och kräva ansvar av de som fattar besluten.

Ett starkt rättssystem och mänskliga rättigheter är grunden till fredliga, inkluderande och hållbara samhällen. Ett land som inte har det är ofta ett land som lever i fattigdom.

Vi är delaktiga i vad som händer i politiken, vi röstar och gör det vi kan för att påverka.

Våra grundläggande värderingar är viktiga för oss och vi förmedlar de till all personal. När du arbetar hos oss ska du känna frihet, gemenskap, jämlikhet, rättvisa, trygghet och du uppmuntras till god hälsa genom att ta hand om dig själv.

God utbildning åt alla

Alla på företaget har samma möjligheter att utbilda sig och växa i företaget. Vi är generösa och erbjuder våra anställda utbildningar för att utvecklas – för företaget – men mest för varje individ. Vi lägger stor vikt på språkutveckling hos våra anställda.

Jämställdhet

Vi förhåller oss till lika lönesättning för kvinnor och män. Vi har en utarbetad diskrimineringsplan för företaget där ingen ska särbehandlas oavsett kön, ursprung mm. Alla behandlas lika och har samma möjligheter att utvecklas inom företaget.

Rent vatten och sanitet för alla

Vatten är grunden för allt liv på jorden och för människans hälsa och hållbar utveckling – var rädd om det!

Vi utesluter kemikalier i den mån det går. Vi arbetar aktivt för att minska vattensvinnet med snålspolande toaletter och kranar i gästrummen. Vår personal informeras om hur viktigt det är att inte låta vatten rinna i onödan och vi säkerställer att inga sanitetsprodukter, snus mm spolas ner av gäster eller personal.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi har avtalsenliga löner. Vi arbetar med lika behandling oavsett nationalitet. Ingen ska känna sig otrygg på arbetsplatsen. Vi är pålästa om villkor och regler och uppdaterar oss vid förändringar.

Hållbara städer och samhällen

Vi har en hållbar strategi för hur vi hanterar vårt avfall. All personal informeras om vikten av varför vi sorterar allt. Vi går nog igenom hur vi sorterar och ser till att det finns uppmärkta kärl och att de är lättillgängliga – det är enkelt att sortera när man vet vad det betyder för miljön.

Kan vi samåka, låta bilen stå? Kan vi ta oss till arbetet på ett bättre och mer miljövänligt sätt? Vi uppmuntrar personalen att röra på sig och få ”gratis motion” på väg till jobbet. Ta cykeln eller promenera till jobbet. Åk med kommunala färdmedel. Gå av en station tidigare och promenera. Bra för hälsa och välbefinnande – och det bidrar till en bättre miljö. Hur kan vi minska transporter vid inköp av varor? Handla lokalt och undvik onödiga transporter, gör ett större inköp istället för många småleveranser.

Hav och marina resurser

Vi handlar endast fisk som är MSC, ASC eller kravmärkt.

Ekosystem och biologisk mångfald

Grunden för allt liv på jorden. OMA – Omsorg och Medvetenhet i Allt. Våra ledord. Behöver vi skriva ut det här pappret? Behöver vi ha vattenmelon och ananas på frukostbuffén – alla vill ju ha det? Behöver vi ha 22 grader på rummen på vintern? Behöver vi ha Air Condition – eller står vi ut den veckan/veckorna?

Scroll to Top